Wijzigingen in huurprijzen door aanpassing puntensysteem

Vanaf 1 oktober 2015 is het door een wetswijziging mogelijk dat uw huurprijs van u of uw huurders niet meer juist is. De wetswijziging houdt in dat het Woning Waardering Stelsel (WWS) wordt aangepast. Dit betekent dat de puntentelling voor (met name) sociale huurwoningen anders wordt berekend. Het gaat alleen om zelfstandige woonruimtes. Voor veel gevallen zal het mogelijk blijken om de huurprijs door die wijziging te verlagen, doch in sommige gevallen zal een huurverhoging ook mogelijk blijken.

Een aantal woningcorporaties hebben al aangegeven de huur te verlagen voor hun huurders. Het kan echter geen kwaad om dit zelf te berekenen en dit bij uw corporatie of verhuurder aan te kaarten. Daarnaast kan het voor verhuurders verstandig zijn om reeds zelf de nieuwe huurprijzen te berekenen. U heeft hiervoor de WOZ-waarde  van de in het gedingzijnde woning nodig. Die is op te vragen bij de gemeente. Vervolgens kunt u hier een huurprijscheck uitvoeren om de maximale huurprijs van uw woning te controleren.

Vooral huurders in wijken en steden die minder populair zijn zullen voordeel hebben van deze nieuwe puntentelling. De huurprijs van woningen in populaire regio’s kunnen via het nieuwe puntensysteem ook hoger uitvallen.

Wij staan zowel huurders als verhuurders bij die een huurprijsverlaging c.q. huurprijsverhoging wensen door te voeren.

 

Auteur: Loran van den Ouden, jurist en mediator bij VDO Advocatuur & Mediation

Heeft u vragen en/of advies nodig neemt u gerust contact met ons op !

-->