Mediation

Mediation is een opkomende werkwijze die gebruikt wordt voor geschillenbeslechting, waar ook de Nederlandse rechters steeds meer de voordelen van gaan inzien. In plaats van twee partijen lijnrecht tegenover elkaar te zetten en een derde te laten beslissen over wie er “gelijk heeft”, is mediation erop gericht om partijen weer met elkaar in gesprek te krijgen en proberen begrip te krijgen voor elkaars standpunten, zodat ze uiteindelijk zelf met een bevredigende oplossing voor beide partijen komen.

De mediator is neutraal en zal partijen leiden naar een door hen zelf aangedragen oplossing. Mediation is altijd vrijwillig, dat betekent dat men uit eigener beweging meewerkt en kennelijk ook tot een oplossing wil komen. Dit zorgt voor commitment.

Daarnaast is een belangrijk onderdeel van mediation dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is. Partijen kunnen en mogen alles tegen elkaar zeggen zonder dat dat naar buiten komt. Partijen tekenen ook voor die vertrouwelijkheid. Het is derhalve de bedoeling om een veilige omgeving te creëren waar alle mogelijke oplossingen kunnen worden aangedragen zonder dat dat gelijk naar buiten komt.

Denk bij mediation niet alleen aan scheidingsmediation en arbeidsmediation, doch ook aan mediation bij conflicten tussen buren, ander familiaire conflicten zoals de afwikkeling van een erfenis, conflicten in een maatschap, etc.

Voordelen van mediation zijn:

  • eindeloze en kostbare juridische procedures kunnen worden voorkomen;
  • partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing en niet afhankelijk van de uitspraak van een derde (de rechter, een commissie, etc.);
  • geen verliezers;
  • kostenbesparend, de kosten worden gedeeld.

Arbeidsmediation

Exitmediation

Scheidingsmediation

Zakelijke conflicten

Burenruzies