Wetswijziging: ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’

Eerder, op 10 januari 2019, hebben wij een artikel geplaatst over de mogelijkheid van verhuurders in de vrije sector om een huurprijswijziging te bewerkstelligen buiten de huurindexering om, door middel van een redelijk voorstel (link:

Lees verder..

-->

HUURKORTING (IN DE HORECA) – CORONA

Inmiddels hebben we al bijna een jaar te maken met een pandemie en de gevolgen daarvan in het maatschappelijk verkeer. Onder andere horeca-ondernemers, maar inmiddels ook niet-essentiële winkels, worden hard getroffen vanwege restricties opgelegd van overheidswege. Voorlopig ziet het ernaar uit dat...

Verhogen huurprijs woning vrije sector naar marktconform

Indien u een woning in de vrije sector verhuurt, derhalve een woning met een aanvangsprijs boven de liberalisatiegrens, is het mogelijk de huurprijs op te hogen naar een marktconforme huurprijs. Dat kan erg bruikbaar zijn voor het geval er sprake is van verouderde huurcontracten, waarin een te lage ...

Concurrentie- en relatiebeding

Het concurrentie- en relatiebeding levert in de praktijk nogal de nodige verwarring op, nu zowel werknemer als werkgever eigenlijk niet weet hoe daarmee moet worden omgegaan, laat staan hoe een dergelijk beding eruit zou moeten zien. Het concurrentie- en relatiebeding is op drie momenten (echt) v...

Partner- en nabestaandenpensioen bij echtscheiding

Verevening “ouderdomspensioen” bij echtscheiding Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, betekent dat dat het pensioen dat uw partner opbouwt gedurende uw huwelijk voor 50% aan u toekomt in geval van echtscheiding. Een en ander is geregeld in de Wet Verevening Pens...

Mediation bij VDO Advocatuur & Mediation

Wat kunt u verwachten wanneer u bij VDO ADvocatuur & Mediation terecht komt voor Mediation en voor wat voor geschillen is mediation geschikt? Lees het hieronder.   Mediation bij VDO Advocatuur & Mediation Wat is mediation Bij mediation gaan twee parti...

Wijzigingen Arbeidsrecht 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 zullen er een aantal ingrijpende veranderingen plaatsvinden in het arbeidsrecht. Met name het ontslagrecht gaat flink op de schop. Lees in dit artikel de belangrijkste veranderingen voor u.   Wijzigingen arbeidsrecht De nieuwe Wet Werk en Zekerheid di...