Advocatuur

Vanuit onze bedrijfsfilosofie (toegankelijk en laagdrempelig) hanteren wij zeer concurrerende tarieven.

Ons instaptarief bedraagt € 165,- (exclusief kantoorkosten en BTW). €211,63 (inclusief kantoorkosten en BTW).

Indien u dat wenst, en indien zulks mogelijk is, kan er ook een vaste prijs worden afgesproken voor de gehele zaak. Waarbij uiteraard zij opgemerkt dat dat met name geldt voor de minder complexe kwesties met een voorspelbaar verloop. Denk hierbij aan een gezamenlijk echtscheidingsverzoek, eenvoudige incassoprocedures, etc.

Personen die niet of moeilijk in staat zijn juridische procedures te betalen kunnen bij VDO Advocatuur & Mediation de juiste informatie verkrijgen om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp. De rechtshulp is echter niet geheel gratis. Er dient een eigen bijdrage te worden betaald afhankelijk van het inkomen. Zelf alvast nagaan ? Ga naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

 

Mediation

Het instaptarief voor mediation bedraagt € 150,- (exclusief kantoorkosten en BTW). € 192,39 (inclusief kantoorkosten en BTW).

Daarnaast is het ook voor mediation mogelijk om voor diverse geschillen gefinancierde rechtshulp te verkrijgen voor mensen die niet of moeilijk in staat zijn de kosten voor mediation te dragen.

 

Mediation iets voor u ?

Maak gratis een afspraak om te bezien of mediation succesvol kan zijn voor uw zaak! In een kort gesprek kan worden bepaald of uw zaak geschikt is voor mediation. Daarna kunt u er zelf voor kiezen om met ons in zee te gaan.