Verhogen huurprijs woning vrije sector naar marktconform

Indien u een woning in de vrije sector verhuurt, derhalve een woning met een aanvangsprijs boven de liberalisatiegrens, is het mogelijk de huurprijs op te hogen naar een marktconforme huurprijs. Dat kan erg bruikbaar zijn voor het geval er sprake is van verouderde huurcontracten, waarin een te lage huurprijs is opgenomen. Enige vereist is wel dat het een zogenaamde vrije sector woning betreft en die grens is thans gesteld op een (kale) huurprijs boven de € 710,68 per maand.  Met de jaarlijkse indexering komt u in dat geval vaak niet erg ver, zodat er naar andere middelen gezocht moet worden om de huurprijs te kunnen verhogen naar een meer marktconforme huurprijs.

 

Redelijk voorstel 

Naast de jaarlijkse indexering mag de verhuurder zijn huurder ook een (redelijk) voorstel doen voor een huurprijsherziening. De verhuurder dient dat dan goed te onderbouwen, bijvoorbeeld door het overleggen van een rapportage van een deskundige op het gebied van huurprijzen in de omgeving. Inmiddels is gebleken dat het beste is om samen met de huurder een deskundige aan te wijzen die een bindend advies geeft, doch mocht de huurder daartoe niet bereid zijn dan kunt u de rechter verzoeken een deskundige aan te wijzen (ECLI:NL:RBAMS:2018:2562).

Let wel: uiteindelijk dient u wel gelijksoortige woningen in de omgeving te vergelijken met de uwe en dan met name op het gebied van onderhoudsstaat, voorzieningen, grootte, etc.

Op basis daarvan kan dan een redelijk voorstel worden gedaan op welke wijze de huur kan worden verhoogd. Indien het verschil groot is kan gedacht worden aan een periodieke stapsgewijze verhoging om de huurder in staat te stellen daar financieel rekening mee te kunnen houden.

 

Wanneer de huurder een dergelijk goed onderbouwd redelijk voorstel dan weigert kan de huur worden opgezegd. In de wet is immers als opzeggingsgrond opgenomen dat de huurder een redelijk voorstel tot wijzigingen van de huurovereenkomst niet mag weigeren. Wanneer de huurder dan niet instemt met die opzegging, is het aan de verhuurder om beëindiging van de huurovereenkomst te vorderen bij de rechter.

De rechter zal vervolgens beoordelen of het voorstel van de verhuurder redelijk is geweest en kijkt daarnaast ook naar andere factoren zoals de huurprijs ten opzichte van die van de marktprijzen, maar ook de mogelijkheid andere woonruimte te kunnen vinden of de financiële of sociale positie van de huurder.

In veel van dit soort kwesties zullen partijen uiteindelijk een oplossing in der minne vinden nu ook de huurder vaak wel aanvoelt dat de huurprijs wat aan de lage kant is en dat een botte weigering van een voorstel niet in zijn voordeel zal spreken.

 

Tip

Het is mogelijk om in de huurovereenkomst een regeling op te nemen over periodieke herziening van de huurprijs. Bijvoorbeeld om de drie jaar. Daarin kan verder worden vastgelegd dat de te herziene huurprijs uitsluitend wordt bepaald op basis van de actuele markthuurwaarde van de woning (en op welke wijze die wordt vastgesteld). Dat voorkomt onder andere discussie over de vraag of ook andere omstandigheden dan de markthuurwaarde een rol kunnen spelen bij de bepaling van de te herzien huurprijs. Beide partijen weten zo beter waar zij aan toe zijn.

 

Auteur: Loran van den Ouden, jurist en mediator bij VDO Advocatuur & Mediation

Heeft u vragen en/of advies nodig neemt u gerust contact met ons op via 0187 – 64 2853 of info@vdoadvocatuur.nl!

-->