Partner- en nabestaandenpensioen bij echtscheiding

Verevening “ouderdomspensioen” bij echtscheiding

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, betekent dat dat het pensioen dat uw partner opbouwt gedurende uw huwelijk voor 50% aan u toekomt in geval van echtscheiding. Een en ander is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten (WVP).

Het pensioen dat de ene partner opbouwt, terwijl de andere partner dat niet opbouwt valt dan ook in de huwelijksgoederengemeenschap. Bij convenant kan worden afgeweken van de hierboven omschreven regeling door een beding daaromtrent op te nemen.

Partnerpensioen

Daarnaast is er ook nog het partnerpensioen (artikel 57 lid 1 PW). Dat is het pensioen dat enkel en alleen voor de partner wordt opgebouwd.

Daarop kunt u bij echtscheiding enkel aanspraak op maken wanneer uw (ex-)partner een partnerpensioen op opbouwbasis heeft opgebouwd. Wanneer er sprake is van partnerpensioen op risicobasis kunt u daarop geen aanspraak maken. Van welke vorm van partnerpensioen er sprake is kunt u nagaan bij het pensioenfonds van uw (ex-)partner

Een partnerpensioen valt buiten de boedelscheiding, omdat  die in feite eigendom is van de partner van degene die het heeft opgebouwd. Derhalve valt het partnerpensioen dan ook niet onder  de Wet Verevening Pensioenrechten.

Wanneer u en uw partner besluiten dat er geen aanspraak  zal worden gemaakt op het partnerpensioen dient u dat uitdrukkelijk bij convenant overeen te komen en kan niet worden volstaan met een algemeen beding dat vaak wordt opgenomen door advocaten.

Ook hier geldt dat u enkel aanspraak kunt maken op het opgebouwde gedeelte van de partnerpensioen opgebouwd gedurende het huwelijk.

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenuitkering op grond van de Algemene Nabestaande Wet

De nabestaandenuitkering is de uitkering die u krijgt bij overlijden van uw (ex-)partner op grond van de Algemene Nabestaande Wet. De zogenaamde Anw-uitkering is echter alleen op u van toepassing wanneer u voor 1950 bent geboren, u nog kinderen tot 18 jaar verzorgt of u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Was u vroeger getrouwd (of geregistreerd partner), maar bent u inmiddels gescheiden? En is uw ex-echtgenoot overleden? Dan kunt u een nabestaandenuitkering Anw krijgen als:

  • u zowel op de dag van de echtscheiding als op de dag van overlijden van uw ex-echtgenoot voldeed aan de voorwaarden om Anw te krijgen, en
  • uw ex-echtgenoot op de dag van zijn of haar overlijden verplicht was om u alimentatie te betalen. Het maakt niet uit of u ook echt alimentatie heeft gekregen.

Uw nabestaandenuitkering Anw is net zo hoog als de alimentatie die uw ex-echtgenoot aan u moest betalen. Als de alimentatie hoger is dan het maximumbedrag aan Anw, krijgt u de maximale nabestaandenuitkering Anw. Uw overige inkomen trekken we dan nog af van uw nabestaandenuitkering Anw.

Nabestaandenpensioen pensioenfonds

Voorts kan het nog zo zijn dat uw (ex-)partner nog nabestaandenpensioen heeft opgebouwd bij een pensioenfonds. Ook hier is weer een verschil tussen het nabestaandenpensioen op opbouwbasis en het nabestaandenpensioen op risicobasis. De eerste wordt ieder jaar opgebouwd en komt niet te vervallen, ook niet wanneer uw (ex-)partner geen werk heeft, de tweede eindigt zodra uw (ex)partner uit de regeling stapt of stopt met werken (ontslag of vrijwillig). Ga derhalve na bij het pensioenfonds of er sprake is van opbouw van het nabestaande pensioen en van welke van de twee opties.

Wanneer u aanspraak maakt op dat nabestaandenpensioen wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Ook dat betreft weer het deel dat is opgebouwd in de periode gedurende het huwelijk.

De uitkering is op het moment van overlijden van de (ex-)partner.

Omdat ook dit pensioen buiten de huwelijksgoederengemeenschap valt, dient er bij convenant uitdrukkelijk van worden afgeweken.

 

Auteur: Loran van den Ouden, jurist en mediator bij VDO Advocatuur & Mediation

Heeft u vragen en/of advies nodig neemt u gerust contact met ons op ! 

 

-->